به گزارش ترجمان صبح، محمدرضا عباسی ضمن قدردانی از همکاری و حمایت های مدیر کل املاک و مستغلات شهرداری تبریز در این خصوص ، گفت : در راستای حفظ و صیانت از اموال غیرمنقول شهرداری تبریز و به منظور شفافیت سازی ، تمامی املاک و مستغلات این شرکت، در سامانه یکپارچه ثبت املاک شهرداری تبریز به صورت دقیق ثبت گردیده است.

 مدیرعامل شرکت عمران توسعه آذربایجان گفت: ۱۰۶۰ واحد از بازار مشروطه ، ۷۱۰ واحد از مگاپروژه عتیق ،  ۱۴۷ واحد از پاساژ نوبخت ، ۶۴ ملک از پروژه چوخورلار  و ۵۲ ملک از پروژه میارمیار در سامانه یکپارچه املاک شهرداری تبریز ثبت شده است.