به گزارش ترجمان صبح، سیامک آسیایی در تشریح این خبر گفت: همه ساله و همزمان با فرارسیدن فصل رشد گیاهان و درختان و آغاز فعالیت آفات و بیماری‌ها، بازدیدهای میدانی از فضای سبز جهت پایش آفات و بیماری‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در این پایش به محض مشاهده فعالیت آفات و قرار گرفتن در آستانه خسارت به گیاهان، اقدامات لازم برای سمپاشی بهاره نیز انجام می شود.

وی اظهار کرد: بر این اساس و طبق محاسبات، سموم مورد نیاز خریداری شده و تمهیدات لازم نیز برای اجرای طرح انجام گرفته است. اکیپ‌های عملیاتی سمپاشی نیز برای سمپاشی آماده هستند.

به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، سوسک برگ خوار نارون و انواع شته از جمله آفاتی هستند که همه ساله خسارات قابل توجهی به فضاهای سبز تبریز وارد می‌کنند و سمپاشی‌های زمستانه و بهاره نیز برای مبارزه با این آفات انجام می‌شود.