به گزارش ترجمان صبح به نقل از شهریار، ایرج شهین‌باهر اظهار داشت: افتخار بزرگی است در این دوره از مدیریت شهری و مطابق تدبیری که در برنامه ۵ ساله برای ما تعریف شده است، شهر را ارزان اداره کرده ایم.

او فزود: در این دوره از مدیریت شهری، علی رغم اینکه هفته به هفته شاهد افزایش قیمت مصالح و اقلام مختلف بودیم و حتی تا لحظه بازکردن پاکت های مناقصه، قیمت فولاد و قیر چند برابر می شد، اما در مجموع هزینه‌های جاری را کاهش دادیم.

شهردار تبریز تصریح کرد: : کاهش هزینه‌های جاری  شهرداری موضوعی مهم‌تر از اجرای صدها پروژه و برگزاری رویداد است  که در شهرها اتفاق می‌افتد.

او خاطرنشان کرد: در این وضعیت اقتصادی و محدودیت های فعلی، پروژه های عمرانی را تعطیل نکرده و هر هفته برنامه افتتاح داریم.

ایرج شهین‌باهر یادآور شد: تا پایان شورای پنجم نیز افتتاح‌های هفتگی ادامه خواهد داشت تا تلاش‌های سه چهار سال گذشته مدیریت شهری به ثمر رسیده و تقدیم شهروندان عزیز  گردد.