به گزارش ترجمان صبح، مسعود پزشکیان گفت: امروز مردم پشت سر ما حرفهای خوبی نمیزنند و اگر عدالت و انصاف در جامعه جاری نشود، اتفاقات خوبی در راه نخواهد بود.

وی با بیان اینکه دلیل حقانیت یک حاکمیت، مقبولیت آنان نزد مردم است گفت: آنانکه می‌گویند عدم حضور مردم در انتخابات به مشروعیت دولت آسیب نمی‌زند در اشتباهند.

وی رئیس جمهور را تبلور اراده‌ی اکثریت جامعه دانست و تصریح کرد: روندی که هم اکنون حاکم شده، منجر به استقرار یک گروه، یک جناح و یک تفکر در کشور خواهد شد.

نماینده مردم تبریز با تاکید بر اینکه ایران برای تمام ایرانیان است، از عدم امکان رشد نخبگان اقوام گوناگون در کشور انتقاد کرد و افزود: رونو فعلی به گسترش بی عدالتی و نارضایتی دامن می‌زند.

پزشکیان با اشاره به عدم احراز صلاحیت خود برای انتخابات ریاست جمهوری گفت: از شورای محترم نگهبان می‌خواهیم دلیل خود را به صورت شفاف اعلام کنند تا مردم به قضاوت بنشینند.