به گزارش ترجمان صبح، ابوالفتح ابراهیمی روز چهارشنبه در دومین جلسه از سلسله جلسات احصای مشکلات تجارت با جمهوری آذربایجان با حضور فعالان حوزه صادرات استان افزود: فعالان حوزه صادرات به جمهوری آذربایجان می توانند با انتقال مشکلات و دغدغه های خود در امر صادراتی به امور بین الملل اتاق تبریز نسبت به احصای مشکلات تجارت با این کشور اتاق تبریز را کمک کنند.

وی اظهار کرد: در این جلسات موارد مطرح شده در مورد مشکلات صادرات به جمهوری آذربایجان، گردآوری و با انتقال به مراجع ذیربط برای رفع آن ها پیگیری های لازم انجام می شود.

به گزارش ایرنا، در این جلسه فعالان حوزه صادرات استان در بخش های محصولات کشاورزی و خشکبار و چرم مشکلات و دغدغه های خود در خصوص تجارت با جمهوری آذربایجان را ارایه کردند.

نقل و انتقال پول،  نرخ پایه صادراتی بسیار بالا برای محصول چرم در گمرک ایران،  قیمت پایین چرم در جمهوری آذربایجان،  تعرفه گمرکی بالا معادل ۳۶ درصد برای محصول چرم در این کشور،  صادرات خرده بار،  وجود ترکیه به عنوان رقیبی سرسخت با شرایط نابرابر در مقایسه با ایران از مشکلات مطرح شده توسط فعالان حوزه چرم برای تجارت با جمهوری آذربایجان بود.

ایجاد هزینه اضافی برای صادرات خشکبار به دلیل انجام آزمایشات در این کشور،  وجود هزینه کنترل محصول، نقل و انتقال پول،  تعرفه گمرکی بالا برای محصولات خشکبار در جمهوری آذربایجان، مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی،  نرخ پایه گمرکی بالا در ایران و وجود صف طولانی برای صادرات به کشورهای CIS از طریق جمهوری آذربایجان از دغدغه های مطرح شده فعالان حوزه خشکبار و محصولات کشاورزی در تجارت با جمهوری آذربایجان بود.

پیش از این نیز مشکلات فعالان حوزه صنعت فولاد، لوازم خانگی و ماشین آلات در تجارت با جمهوری آذربایجان در اتاق بازرگانی تبریز بررسی شده بود.