به گزارش ترجمان صبح، نادر نقیلی روز چهارشنبه در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان در رابطه با تشکیل کمیته تولید بخش کشاورزی استان، اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ از سوی رهبر معظم رهبر انقلاب به نام تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، کمیته ای ذیل گروه کاری آب و کشاورزی و ذیل کارگروه اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال، با هدف شناسایی مشکلات و موانع تولید در زیربخش های مختلف کشاورزی و ارائه راهکار برای رفع محدودیت ها تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه اهداف این کمیته مشتمل بر سه محور اصلی تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها است، افزود: مهم ترین اهداف کمیته تسهیل در شرایط محیط کسب و کار و فعالیت‌های کشاورزی، تلاش در تامین مالی طرح های توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، بهره گیری از ظرفیت قانون رفع موانع تولید، سرمایه‌گذاری در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام، تامین اعتبارات تملکی جهت پروژه های زیرساختی متناسب با سهم بخش کشاورزی از اشتغال و تولید می باشد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: در این راستا پیگیری ها، هماهنگی ها و تعامل با دستگاه های زیربخشی و فراسازمانی بخش کشاورزی استان در استخراج برنامه های واحدهای تخصصی در سال ۱۴۰۰ بر اساس شعار سال انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا سال گذشته ۸۶ جلسه تشکیل شده که تاکنون ۲۶ واحد نیمه تمام، نیمه فعال و راکد، فعال شده و در راستای حمایت و فعال سازی این واحدها، مجموع مصوبات واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان ۱۲۹ مورد می باشد که مصوبات ۸۹ واحد اجرا شده و ۴۰ مورد در دست اجرا است.