به گزارش ترجمان صبح، علی مدبر شهردار منطقه ۸ ضمن اعلام خبر فوق اظهار کرد: پروژه احیاء کهنه میدان(میدان کهن) یک پروژه هویت بخشی بوده که در ضلع جنوبی پیاده راه محققی و در قالب طرح بازنگری بلوک میارمیار احداث میشود که  شهرداری منطقه ۸ با همکاری سازمان قطار شهری به زودی عملیات اجرایی این پروژه را  با اعتبار ۲۷۰میلیارد اجرایی خواهد نمود.

مدبر گفت: با احیاء کهنه میدان در کنار پیاده راه محققی یک فضای باز شهری همگون با بافت تاریخی منطقه ایجاد خواهد شد که گام بزرگی در راستای هویت بخشی به بافت تاریخی شهر خواهد بود.

شهردار منطقه ۸ شروع عملیات عمرانی این میدان را منوط به اتمام تغئیر کاربری و مصوبه ماده ۵ توسط معاونت شهرسازی شهرداری تبریز دانسته که در آینده نزدیک اجرایی خواهد شد.

وی در پایان افزود: فضای باز شهری از عناصر محیطی بوده که در ترکیب با کالبد میدان، ضمن ایجاد دید و منظر مطلوب، فضای مناسبی را از بعد آسایش اقلیمی در عرصه های مختلف میدان فراهم آورده و موستجب سرزندگی و رونق میدان میشود که این امر از جمله اهداف احیاء میدان کهن میباشد.

بنا بر این گزارش، به استناد منابع تاریخی، یکی از مهمترین فضاهای شهری واقع در محدوده باروی قدیم تبریز، « کهنه میدان» یا «میدان تبریز» می باشد. همچنین از محله ای که میدان کهن در آن واقع بوده با عنوان «محله میدان» یا «محله میدان کهن» یاد شده است. از این رو، بازخوانی موقعیت این فضا بر بستر فعلی شهر تبریز و بررسی نقش تاریخی آن در نظام ساختاری شهر مهم می نماید. مهمترین منبع تاریخی جهت پی بردن به موقعیت مکانی میدان کهن، اشاره حافظ ابرو در «ذبده التواریخ» (تألیف: ۸۳۰ ق.) به احداث عمارتی عالی توسط شیخ حسن چوپانی، شامل مسجد و مدرسه و خانقاه در جنب میدان کهن است. با توجه به آن که از عمارت برپا شده توسط شیخ حسن چوپانی طی سال-های ۷۴۱-۷۴۳ ق.، موقعیت مسجد «علائیه» یا «استاد شاگرد» امروزه در شهر قابل شناسایی است، می توان محدوده استقرار میدان کهن در بافت تاریخی تبریز را مشخص نمود.

در «مجمل فصیحی» (تألیف: ۸۴۵ ق.) مؤلف با اشاره به تاریخ وفات خواجه تاج¬الدین علیشاه جیلانی در سال ۷۲۴ ق.، مدفن وی را در محراب مسجد جامعی که در محله میدان کهن تبریز بنا کرده، نوشته است. با توجه به آن که حمدالله مستوفی نیز مکان مسجد جامع علیشاه را بیرون دروازه نارمیان (میارمیار/ مهادمهین) ذکر کرده است، می توان محدوده «محله میدان کهن» را با محدوده کنونی «محله میارمیار» یکی دانست است.