به گزارش ترجمان صبح، علی اکبر نژادرضا روز یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کل خرید کود شیمیایی در سه ماه ابتدای سالجاری با ۳۰ درصد تحقق ۱۷هزار و ۳۲۴ تن بود که این اقدام در راستای بخشی از اهداف حمایتی سازمان و در جهت رفاه حال کشاورزان استان می باشد.

وی ادامه داد: شبکه تعاون روستایی آذربایجان شرقی با توجه به اهمیت موضوع تامین و تدارک به موقع کودهای شیمیایی نظیر اوره که جزو عناصر غذایی پر مصرف در تغذیه گیاهی و به عنوان گلوگاه رشد محصولات کشاورزی و افزایش بازدهی تولید می باشد، برابر سهمیه و اهداف تعیین شده سازمانی، تمام سهمیه اعلامی ماهانه خود را از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تامین و توزیع کرده است.

مساحت کل اراضی کشاورزی استان یک میلیون و ۲۲۲ هزار هکتار است که از این میزان ۸۰۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۲۹۴ هزار هکتار نیز اراضی آبی است؛ اراضی زیر کشت محصولات دائمی نیز ۱۲۳ هزار هکتار وسعت دارد.