به گزارش ترجمان صبح، این نامگذاری ها در آخونی، ثقه الاسلام شمالی، انقلاب، کار پیشه، و کوچه باغ به نام شهیدان والامقام صمد دانش، بهمن امامی، اجاقعلی اجاقی، غلامرضا فخیمی حسن زادگان و خدایار نوری انجام شد.

نامگذاری معابر و اماکن عمومی به نام شهدای والامقام، از اصلی ترین رویکردهای شورای نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر تبریز است که این در این راستا در سه سال اخیر حدود ۷۰ مصوبه در این شورا تصویب شده است.