به گزارش ترجمان صبح، یوسف غفارزاده با اعلام اینکه متاسفانه هر ساله علی رغم هشدارهای داده شده در خصوص خطرات جدی شنا در مخازن سدها و تأسیسات آبی، عده ای از هم وطنانمان در اثر شنا در این مکان های ممنوعه غرق می شوند، افزود: در سال گذشته ۱۴ نفر و از آغاز سال تا کنون ۳ نفر در اثر این بی توجهی جان خود را از دست داده اند.

وی افزود: شیوع ویروس کرونا و تعطیلی استخرها، ماجراجویی جوانان و اعتماد بیش از حد آنان به مهارت شنا و نا آشنایی با ساختار سدها و تأسیسات آبی، موجب بروز این فجایع انسانی جبران ناپذیر شده است.

مهندس غفارزاده در این خصوص توضیح داد: بستر نامتقازن و نامتاسب مخازن سدها و وجود پستی و بلندی ها در زیر سطح آب، تخمین عمق آب را غیرممکن می کند. خطر دیگر جریانات زیرسطحی آب است، گذشته از جریان آب نا آرام زیرین، گیاهان و حتی تنه های درختی که در زیر سطح آب هستند، ممکن است شناگر را گرفتار کنند. کمااینکه پایین بودن دمای آب در قسمت های عمیق تر و اختلاف دمای زیاد از جمله خطراتی هستند که احتمال مرگ شناگران را افزایش می دهند.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایان شرقی افزود: به دلایلی که اشاره شد شنا در آب سدها و مسیر لغزنده رودخانه ها یا کانال های آبیاری، خطر جدی مرگ را به دنبال دارد و مسئولیت کامل عواقب احتمالی اش دامنگیر فرد خاطی خواهد بود.

وی در پایان اکیدا از خانواده ها و بویژه جوانان درخواست کرد: با جدی گرفتن هشدارهای ممنوعیت شنا، جلوی اتفاقات ناگوار و داغدار کردن عزیزانمان را گرفته و گول ظاهر آرام و بی خطر آب سدها را نخورید.