به گزارش ترجمان صبح، این تفاهمنامه به منظور انجام اقدامات مشترک در زمینه خدمات رسانی مطلوب و مستمر شرکتهای برق استان به کلیه  مشترکین در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، خانگی، تجاری و سایر مصارف و همچنین توسعه فرهنگ صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، مابین شرکتهای برق استان به نمایندگی مهندس اکبر فرج نیا ( مدیر عامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی ) دکتر افشین روشن میلانی (مدیر عامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان)، و مهندس عادل کاظمی (مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز) از یک طرف و   مهندس محمد باقر هنربر (مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی) و سرگرد پاسدار سیروس رضایی به نمایندگی از  بسیج ادارات سپاه عاشورا از سوی دیگر، امضا شده است.

برپایه همین گزارش، با عنایت به مصوبه خردادماه سال ۹۷ هیئت دولت و با توجه به محدودیت‌های جدی ذخایر آبی نیروگاه‌های برق آبی و کاهش تولید برق این نیروگاه ها در سال جاری و نیز ضرورت استفاده از ظرفیت های فرهنگی بسیج ادارات در کاهش مصرف برق در ماههای گرم سال جاری و اقدامات اضطراری مدیریت مصرف در ساختمانهای اداری و ساختمان‌های تحت پوشش ادارات استان، این تفاهمنامه برای مدت چهار ماه ( اول خرداد لغایت ۳۱ شهریورماه سال جاری) منعقد گردیده است.
مهندس اکبر فرج نیا مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در گفتگویی، اهداف و زمینه‌های همکاری در این تفاهم نامه را به شرح ذیل عنوان نمود:

۱- ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق در ادارات

۲- کاهش میزان قدرت و انرژی مصرفی ساختمان های اداری و ساختمان های تحت پوشش در ساعات اداری به کمتر از ۵۰ درصد مصرف دوره مشابه در سال قبل

۳- تقلیل مصارف ساختمان‌های اداری به کمتر از ۱۰ درصد مصرف دوره مشابه سال قبل در ساعات غیر اداری

۴-  آماده بکار بودن مولدهای اضطراری ادارات و در مدار آمدن مولد در اوج مصرف در ساعات ۹ لغایت ۲۱

۵- ممنوعیت استفاده از کولرهای گازی در ادارات

۶- به حداقل رساندن مصارف روشنایی و استفاده از تهویه طبیعی در ساختمانهای اداری

۷- تعیین مسئول ارزیابی برای هر ساختمان و ابلاغ آن با بالاترین مقام دستگاه

۸- پایش و کنترل مصرف انرژی به صورت روزانه توسط مسئول انرژی

۹- انجام ممیزی انرژی در ساختمان ها و ارائه راهکارهای کاهش مصرف بهره‌وری انرژی و عملیاتی نمودن آن

۱۰- تنظیم سیستم های سرمایشی در دمای ۲۵ درجه.