به گزارش ترجمان صبح، رقیه زارعی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت: پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی و خدمات ایمنی،   نیروهای آتش نشانی و نیروهای انتظامی به محل اعزام شده و اقدام به ایمن سازی و مهار آتش انبار علوفه  کردند.

 وی افزود: با تلاش عوامل سازمان آتش نشانی از سرایت شعله به دپوهای علوفه هم جوار حریق جلوگیری شد.

زارعی توصیه کرد: برای جلوگیری از آتش سوزی،  در انبارها، فاصله بین دپوهای کاه و علوفه رعایت و از روشن کردن آتش خودداری شود.

وی گفت: خوشبختانه حادثه آتش سوزی انبار علوفه در روستای خراسانک تلفات جانی نداشت و علت آتش سوزی دردست بررسی است.