به گزارش ترجمان صبح، متن این دلنوشته به شرح زیر است:

باز دیشب، همه چیز خوب بود!
برگشته بودی،خسته بودی؛می‌خواستی بمانی؛
حتی صدای‌ام می‌کردی،،حتی می‌خندیدی، از ته دل!
دیشب همه چیز خوب بود…
همه چیز خوب بود…
تا آنجایی که
چشما‌نت بسته شد
لبانت تکان می‌خورد،اما صدایی نداشت…
تا صدایِ آشنای دیگری شنیدم
تا نام‌ام را به تکرار، فریاد کرد!
دستان‌‌اش می‌لرزید و تکان‌ام می‌داد
من در تاریکیِ دلچسبِ دیشب
گمشده بودم؛چشم باز کردم
مادرم با چراغِ صبح،پیدایم کرد باز
بیدارم کرد دوباره
و باز تو نبودی،رفته بودی
و مادرم اشک می‌ریخت،
و باز هیچ چیز خوب نبود…

روحـت آروم بابای خوبم . . .

حاج علی نوبخت یکی از فرماندهان و رزمندگان حماسه ساز لشکر خوبان و جانباز شیمیایی پس از تحمل سال ها درد و بیماری در پنجم اسفند سال ۱۳۹۴ با رویی سپید به لقای الهی پیوست.