به گزارش ترجمان صبح، متن این اطلاعیه به شرح زیر است؛

پیرو آگهی قبلی، بدینوسیله به آگاهی عموم اهالی حوزه انتخابیه شهر سردرود تابع بخش مرکزی شهرستان تبریز می‌رساند که بعد از بررسی شکایات و بررسی‌های قانونی، افراد زیر به عنوان افراد منتخب معرفی می‌شوند:

اعضای اصلی شورای شهر:

۱- آقای سجاد آدی‌بیگ نام پدر علی دارای ۲۲۵۰ رأی

 ۲- آقای یونس آدی‌بیگ نام پدر غلامحسین دارای ۲۰۸۸ رأی

 ۳- آقای مهدی قویدل سردصحرا نام پدر محمدرضا دارای ۱۴۶۱ رأی

۴- آقای مهدی پورقلی نام پدر عوض دارای ۱۳۱۷ رأی

۵- آقای سیدجواد حسینی نام پدر سید هاشم دارای ۱۳۰۰ رأی

و اعضای علی‌البدل شورای شهر:

۱- آقای وحید وهابی سردرود نام پدر علیرضا دارای ۱۰۹۰ رأی

 ۲- آقای اروجعلی دهقان نام پدر  رحیمدل دارای ۹۰۳ رأی

 ۳- خانم نازیلا مکاری القلندیس نام پدر حسین دارای ۸۸۵ رأی