به گزارش ترجمان صبح، سیمین خیاط زاده اظهار کرد: تعداد فوتی ها بر اثر کرونا نیز روزانه پنج تا ۶ نفر بوده اما موارد مثبت کرونا از ۲۲ درصد به ۲۵ تا ۲۶ درصد افزایش یافته و چرخه ویروس در جامعه زیادتر شده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر متولدین ۱۳۴۲ و به پایین در نوبت واکسن قرار دارند که می توانند با نام نویسی در سامانه salamat.gov.ir، واکسن را دریافت کنند.

خیاط زاده گفت: تاکنون حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ دز واکسن کوو ایران برکت در استان تزریق شده است و همچنان ادامه دارد.

وی اضافه کرد: بیشتر افراد منتظر واکسن ایرانی بودند و با وجود اینکه نوبتشان رسیده بود واکسن تزریق نکرده بودند.

وی تاکید کرد: به لحاظ پوشش واکسن جزو چهار دانشگاه علوم پزشکی کشور هستیم و به لحاظ ابتلا نیز جزو استان هایی هستیم که در پیک پنجم وضعیت بدی نداریم.

خیاط زاده هشدار داد: استفاده از ماسک رمز پیروزی بر کرونا است البته افرادی هم که واکسن زده اند باید از ماسک استفاده کنند تا جامعه به روال عادی از نظر سلامت بازگردد.