به گزارش ترجمان صبح، علی مبارکی بازیکن سابق تیم های ملی پایه که سابقه بازی در تیم های امید تراکتور و سپاهان را هم دارد، تمرینات خود برای حضور پرقدرت در لیگ جمهوری آذربایجان آغاز کرده است.

وی با یکی از تیم های لیگ دسته یک کشور جمهوری آذربایجان به توافق رسیده و فصل آتی در این کشور توپ خواهد زد.

مبارکی سابقه بازی برای تیم های ملی جوانان و امید کشور را دارد.