به گزارش ترجمان صبح، رضا سرابی اقدم، هنرمندی است که علاوه بر خلق آثار هنری، یکی از مجموعه داران بنام آذربایجان به شمار می آید و امروزه بخشی از موزه های تاریخی آذربایجان شرقی ازجمله موزه قاجار ، موزه مشروطه، موزه مشاغل و اخیرا هم موزه مطبوعات تبریز با آثار اهدایی یا امانتی وی راه اندازی شده اند.

با اینحال ناملایمات روزگار و بی‌مهری مسئولانی که با او و مجموعه‌هایش عکس یادگاری گرفته اما به وقت سختی به وی پشت کرده‌اند، سرابی اقدم را گرفتار میله‌های زندان کرده است.

حال، بزرگان سیاسی، قضایی و اقتصادی آذربایجان شرقی در آزمونی بزرگ قرار دارند:رضا سرابی اقدم در زندان و اشیای گرانبهای ایران و آذربایجان در چنگ فرصت طلبان!