مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی گفت: در سال جاری با حکم قضایی برای ۴۷ نفر فرزندخواندگی داده شده و بیش از ۴۰۰ خانواده در نوبت فرزندخواندگی هستند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ترجمان صبح، محسن ارشد زاده روز سه شنبه در حاشیه دیدار معاون استاندار آذربایجان شرقی با کودکان تحت سرپرستی بهزیستی به خبرنگار ایرنا، اظهار کرد: در حدود یک هزار و ۶۷۰ کودک بدسرپرست و بی سرپرست در استان تحت سرپرستی بهزیستی هستند.
وی ادامه داد: از این تعداد یک هزار و ۳۷۰ نفر در کنار اقوام و آشنایان نزدیک نگهداری می شوند.
ارشد زاده گفت: ۳۰۰ کودک بی سرپرست و بد سرپرست در ۲۲ مرکز نگهداری شبانه روزی تحت نظارت این اداره کل نگهداری می شوند.
وی گفت: تمامی مراکز شبانه روزی نگهداری کودکان بهزیستی توسط خیران استان به شکل هیات امنایی اداره می شوند.
وی اظهار کرد: تمامی نیازهای کودکان تحت سرپرستی بهزیستی توسط خیران تامین می شود و هیچ گونه نگرانی در مورد تامین نیازهای فرزندان بهزیستی نداریم.

ایرنا