به گزارش ترجمان صبح، این دهکده  فرصتی برای معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی روستاها و توانمندی زیست بوم انسانی است و به نوعی می‌توان آن را موزه مردم‌شناسی تبریز و پیرامون نیز معرفی کرد.

دهکده توریستی و بوم‌گردی عون بن علی، در راستای توسعه گردشگری شهری و اهمیتی که زیست بومی در صنعت توریسم دارد، نقش به سزائی در معرفی تبریز و گردشگرپذیری آن و ارزآو ری  و تولید ثروت خواهد داشت.

دهکده گردشگری، روستایی است که هم اکنون ۱۴واحد آن در حال ساخت است و می‌توان گفت یکی از مجموعه‌های گردشگری بی‌نظیر کشور خواهد بود.

این طرح در راستای ایجاد زیرساخت های شهر خلاق، کارآفرینی به ویژه در حوزه گردشگری و صنایع دستی، گذران اوقات فراغت شهروندان و ایجاد فضایی طبیعی برای اقامت شبانه گردشگران در محیطی روستایی در دست اجراست.