به گزارش ترجمان صبح، در این انتخابات غلامرضا احمدی نائب رئیس و احد صادقی مقبره دبیر اول، یاسین بجانی دبیر دوم و سخنگو و حسن اسوتچی به عنوان خزانه دار تعیین شدند.

حکیمه غفوری با ۱۱ رای موافق و شهرام دبیری با ۱۰ رای موافق به عضویت شورای اسلامی شهرستان تبریز درآمدند

منتخبان شورای شهر تبریز امروز همچنین مراسم تحلیف برگزار کرده و سوگندنامه امضا کردند.