به گزارش ترجمان صبح، یونس ژائله در جلسه کمیسیون کارآفرینی، گردشگری و اقتصاد دانش بنیان اتاق بازرگانی تبریز ادامه داد: صادرکنندگان باید خود را آماده برای حضور در بازارهای جهانی در دوران بعد از کرونا کنند.

وی اظهار کرد: امروزه بحث تجارت الکترونیک اهمیت ویژه ای در حوزه تجارت یافته است که باید در این حوزه نیز به صورت اصولی فعالیت شود.

وی با تاکید بر لزوم تولید محصولات متناسب با بازارهای هدف گفت: شتاب دهنده های صادراتی در وضعیت کنونی می توانند نقش مهمی در بهبود وضعیت صادرات استان داشته باشند که در این راستا، باید شاهد برگزاری جلسات کارشناسی با حضور اساتید دانشگاهی، فناوران و تولیدکنندگان و صاحبان صنایع باشیم تا با یک کار تخصصی بتوانیم، موضوع را به پیش ببریم.

سونیا اندیش، رییس کمیسیون کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان و گردشگری اتاق تبریز هم با تاکید بر فاصله گیری از روش های سنتی در تجارت گفت: استان آذربایجان شرقی با توجه به ظرفیت های قوی صادراتی و وجود منطقه آزاد ارس می تواند بحث شتاب دهنده ها را به صورت اصولی به پیش ببرد.

وی با تاکید بر در پیش گرفتن اصول جدید در تجارت جهانی گفت: باید از روش های سنتی فاصله بگیریم که شتاب دهنده های صادراتی با در پیش گرفتن اهداف و وظایف خود می توانند در این راستا مثمرثمر باشند.

سید یوسف حسینی، رییس کمیسیون صادرات و مدیریت واردات اتاق تبریز نیز در این جلسه با اشاره ای به رویکردهای شتاب دهنده های صادراتی، از مشکلات و معضلات موجود بر سر راه تولیدکنندگان سخن گفت.

کارشناسان حاضر در این جلسه پیشنهادات خود را در خصوص ایجاد مرکز شتابدهی تخصصی صادرات در اتاق تبریز مطرح کردند.