به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی در حاشیه مراسم روز مزرعه در شهرستان هریس که با حضور محرم زاده نماینده مردم شهرستان‌های اهر و هریس برگزار شد، در ارتباط با کشت محصول جدید کم آب بر کینوا اظهار داشت: کینوا چند سالی است که وارد ادبیات کشاورزی کشور شده و حدود ۴ سال پیش برای اولین بار در استان در شهرستان اسکو در بخش ایلخچی زیر کشت رفته است.

وی افزود: محصول کینوا کم آب بر بوده و نسبت به شوره زارها مقاوم است و از طرفی دوره رشدی این محصول حدود سه ماه می‌باشد که می‌تواند در مناطق مختلف استان کشت شود و برای محصولاتی که مصرف آب زیادی دارند، جایگزین مناسبی خواهد بود.

فتحی با بیان اینکه بیشتر اراضی کشاورزی استان و کشورمان خشک و محدودیت آبی دارد، گفت: می‌توان با ترویج اینگونه محصولات از کشت محصولات با مصرف آب بیشتر جلوگیری کرد و محصولات کم آب بر را جایگزین کرد.

وی افزود: با توجه به جنگ آب پیش آمده باید با برنامه ریزی های دقیق، با مصرف کم‌ترین مقدار آب و صرفه جویی در آن، بیشترین میزان محصولات کشاورزی را تولید کرد و با در نظر گرفتن منفعت اقتصادی برای کشاورزان به تأمین امنیت غذایی دست یافت.

فتحی به وظیفه تولیدکننده در بررسی ذائقه مصرف کننده تاکید کرد و گفت: در گذشته آرد فقط از دو محصول گندم و جو تولید می‌شد و در حال حاضر علاوه بر این دو از ذرت، کینوا و … نیز استفاده می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به اقتصاد دانش بنیان که مورد تاکید مقام معظم رهبری است اشاره کرد و گفت: در این رویکرد تولید براساس میزان نیاز و سلیقه جامعه اتفاق می‌افتد که اقتصاد مبتنی بر بازار نامیده می‌شود و مزیت آن نسبت به اقتصاد مبتنی بر تولید این است که محصول در دست کشاورزان از بین نمی‌رود.

وی افزود: کینوا جز محصولاتی است که در حال حاضر و در آینده کشش بازار خوبی خواهد داشت و منفعت خوبی برای کشاورزان دارد.

فتحی با تاکید به نقش مهم کشاورزان در تأمین امنیت غذایی گفت: امنیت یک جامعه وابسته به امنیت دفاعی (نظامی) و امنیت غذایی آن جامعه است و امنیت غذایی نقش مهمی در تأمین امنیت دفاعی (نظامی) دارد چرا که اگر کشوری نتواند غذای مورد نیاز خود را تأمین کند و به کشورهای دیگر وابسته باشد، دشمنان خیلی زود می‌توانند براین جامعه تسلط یابند که از این رو باید قدردان زحمات کشاورزان در تأمین امنیت غذایی کشور باشیم.