به گزارش ترجمان صبح، به نقل از آذرقلم، این خبرنگار و جانباز دوران دفاع مقدس با انتقاد از معیشت خبرنگاران افزود: نمی دانیم ما سوراخ دعا را گم کرده ایم یا مسولان ؟ و یا اینکه با زبان قلم درخواست مطالبات جواب نمی دهد؟

ایازی تاکید کرد: نمی شود تنها دولت روحانی را متهم به این اتفاقات تلخ و کوتاهی ها کرد چرا که این دردها بر گرفته و انباشت۴۳ ساله بوده وسالهایت که با تن نحیف خبرنگاران آشناست.

وی خاطر نشان شد؛ اگراین زخم جراحی نشود درآینده ای نچندان دوربه دمل چرکین تبدیل خواهد شد وآن روز دیگر خیلی دیر شده است.

ایازی تصریح کرد: ما منکرپیشرفت وخدمات نیستم اما این خدمات و پیشرفت ها درمقایسه با پسرفت ها وامکانات موجود ترازنسبتاً منفی دارد.
این روزنامه نگار تاکید کرد: اکنون که بنده درحضور مسولان عالی دولت وخبرنگاران پشت تریبون قرار گرفته ام بر خود لازم می دانم از مشکلات شهرستان ورزقان یعنی زادگاه خود نیز سخنی به میان آورم تا مورد بازخواست آیندگان‎ قرارنگیرم.

وی درادامه با انتقاد ازخارج شدن اتوبان ورزقان- نوردوز ازچرخه کاری گفت: نظام چقدرباید به زیاده خواهی برخی افراد درمنطقه باج بدهد منطقه ای که می تواند محل اتصال شاهراه جاده ابریشم به اروسیا باشد چرا مانع ادامه آن می گردند.

ایازی خاطر نشان شد: عناد ورزی هم حدی دارد چرا برای ادامه این اتوبان سنگ اندازی می گردد وتحمل توسعه منطقه ورزقان ودیزمار را برنمی تابند؟ کدامین خواسته های شخصی در پس این تصمیم های شوم نهفته است؟!

وی همچنین درادامه اشاره ای به علل تعلل درمهار آتش سوزی جنگل های ارسباران کرد و گفت : چه تضمینی وجود دارد که یک باردیگر شاید یک چنین حوادت مشمئزکننده نباشیم چرا نگاه ارباب رعیتی به آذربایجان و شهرستان ورزقان از ناحیه مسولان فرا استانی برچیده نمی شود .

دکتر پور محمدی استاندار آذربایجان شرقی در پاسخ سوال های ایازی درخصوص مشکلات بزرگراه خواجه- ورزقان، گفت: تعطیلی فعلی این پروژه بیشتر به دلیل کمبود سیمان است؛ البته عوامل دیگری نیز در تعطیلی آن وجود دارد، ولی بعد از تغییر هیات مدیره، پروژه به خوبی پیش می‌رود و تقریبا زیرسازی این مسیر به اتمام رسیده است. با هیات مدیره مس سونگون نیز تدابیری اندیشیده شده است که ادامه این بزرگرا تا نوردوز ادامه یابد.

پورمحمدی با بیان اینکه تبریز و آذربایجان شرقی در محور ترانزیتی سه کریدور مهم بین‌المللی قرار دارد،افزود: استان ما قبلا دروازه ارتباط آسیا به اروپا بوده و با وجود این مزیت، آذربایجان شرقی تقریبا در بن‌بست قرار گرفته است که خبرنگاران باید از استاندار بعدی نیز این موضوع را مطالبه‌گری کنند.