به گزارش ترجمان صبح، حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در دیدار اعضای جدید هیات مدیره سازمان نظام پزشکی شهرستان تبریز با بیان اینکه هنجارهای اخلاق مشاغل پزشکی، در بستر تاریخ و در اسناد تاریخی فراوان تکامل یافته اند، گفت: وابستگی پزشکی و حِرَف وابسته، به استانداردهای عمومی مبنای ایجاد اعتماد بی نظیر مردم به درمانگران خود بوده و مسندپزشکی را از نظر جایگاه اجتماعی، در مرتبه ای ویژه قرار داده است.

وی افزود: این استانداردها علاوه بر اینکه شاغلان این حوزه را به رعایت دقیق تر هنجارهای اخلاق عمومی، مکلف میکند، در جایگاه یک راهنمای عمل تخصصی، تکالیف ویژه اخلاقی این گروه را نیز برای آنان برمی شمرد و تلاش میکنند به سؤالات آنها پاسخ دهد.

وی با اشاره به پیشرفت‌های علمی و فناورانه در روشهای پیشگیری، تشخیص، درمان و توانبخشی بیماران و دیگر دریافت کنندگان خدمات سلامت، گفت: تشخیص بیماریها و ناهنجاریها، گسترش چشمگیر فناوریهای ژنتیک و امکان پیش بینی ابتلاع به بیماریها با استفاده از اطلاعات ژنتیک و ایجاد امکان اصلاح ژنوم انسانی در مراحل آغازین و بسیاری تحولات علمی و فناوری دیگر، به ایجاد پرسشهایی بنیادین در حوزه مراقبتهای پایان حیات، سقط جنین و دستکاری ژنوم انسانی انجامیده است که گسترش فناوریهای پزشکی، هر روز بر این پیچیدگی، می افزاید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تثبیت حق سلامت برای همه شهروندان و تکلیف اخلاقی دولتها برای تأمین نیازهای مربوط به سلامت، موجب ایجاد نظام های بزرگ و پیچیده سلامت شده است و الزامات جدید اخلاقی را به همراه داشته و نیاز به ارائه استانداردهای حِرَف پزشکی و وابسته، برای تنظیم روابط جدید اخلاقی، برای کمک به شاغلان خود با ارکان مختلف نظام سلامت را به ضرورتی ویژه تبدیل کرده است.

وی، تخصصی و فوق تخصصی شدن ارائه خدمات سلامت را تغییری دیگر در حِرَف پزشکی و حِرَف وابسته دانست و گفت: تغییر الگوی بیماریها از بیماریهای عفونی به بیماریهای مزمن، افزایش میانگین طول عمر انسانها و پیرتر شدن جوامع در دهه های اخیر به تغییر جدی در نحوه برخورد حِرَف پزشکی و وابسته، با بیماران انجامیده و پیامدهای فراوان در پی داشته است.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه آگاهی های عمومی، موجب افزایش مطالبه گری اجتماعی در سطوح مختلف شده است، گفت: برای استیفای حقوق خود در جایگاه بیمار و مشارکت طلبی روزافزون در گرفتن تصمیمات مربوط به سلامت فردی و اجتماعی، موقعیت حِرَف پزشکی و وابسته به مثابه نخستین گروه پاسخگو؛ مطالبه عمومی است و لزوم بازنگری جدی و ایجاد یک ساختار پزشکی با رویکرد بیمارمحور را اجتناب ناپذیر میکند.

وی تاکید کرد: مدیریت این تحول غیرقابل اجتناب، به وسیله سازمانهای حِرَف های نیازمند ارائه هنجارها و استانداردهای جدید حِرَف پزشکی و وابسته، برای عبور آرام و اخلاقی از این برهه تاریخی در روند تکامل و پیشرفت نظام سلامت است.