به گزارش ترجمان صبح، محمدرضا پورمحمدی روز چهارشنبه، ۲۷ مرداد ماه در بازدید از روند واکسیناسیون در مرکز بهداشت استان، اظهار کرد: امروز در مراکز بهداشت استان ازدحام زیادی برای واکسیناسیون نبود.

وی ادامه داد: در روزهای گذشته در مراکز واکسیناسیون به دلیل کمبود واکسن با ازدحام جمعیت و صف های طولانی مواجه بودیم.

پورمحمدی افزود: واکسن تامین شده و با توجه به اینکه امروز تاسوعای حسینی است، در چهار مرکز شهرستان تبریز واکسیناسیون انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در روز عاشورای حسینی مراکز واکسیناسیون تعطیل خواهدبود، گفت: از ۲۹ مرداد ماه با افزایش مراکز واکسیناسیون و تعداد کادر، روند تزریق واکسن افزایش خواهد یافت.