به گزارش ترجمان صبح، از سوی کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکوآسیا) دومین دوره سمینار فنی بین المللی بصورت آنلاین با استفاده از برنامه زوم جهت مربیان و داوران این رشته در سطح آسیا در روز یکشنبه ۲۴ مردادماه ۱۴۰۰ از ساعت۱۰:۰۰ به مدت ۶ ساعت برگزار شد.

این سمینار با نظارت مستقیم دکتر ناصر نصیری رئیس کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا)، بنیانگذار و رئیس انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا), و ” اینچون جونگ” مسئول کمیته فنی کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا (واکو آسیا) با حضور حدودا ۱۵۰ مربی و داورآز بیش از ۲۵ کشور بخصوص کشورهای آسیایی منجمله تعدادی از مربیان و داوران ایرانی و زیر نظر کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا ( واکوآسیا) برگزار شد.

کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا(واکوآسیا) اعلام نمود، باتوجه به اینکه متاسفانه سایه شوم ویروس کوید ۱۹ همچنان سایه افکنده و امکان برگزاری دوره های حضوری را نداشته، و همچنین مواردی که کنفدراسیون کیک بوکسینگ آسیا و انجمن کیک بوکسینگ واکوایران (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا) با آن مواجه است، سمینار سالیانه ذکر شده را از بصورت مجازی برگزار نمود.

برگزاری این رویداد مهم در سطح بین الملل بخصوص قاره آسیا ضمن تقدیر و ستایش آقای روی بکر رئیس سازمان جهانی کیک بوکسینگ واکو از دکتر ناصر نصیری رئیس کنفدراسیون کیک بوکسینگ واکو آسیا و رئیس انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران جهت فعالیت‌ها و زحمات بیدریغ ایشان و گسترش کیک بوکسینگ در جهان و بخصوص آسیا و ایران صورت پذیرفت. روی بکر اظهار کرد، کیک بوکسینگ جایگاهش را مدیون فعالیتهای قدرتمند دکتر ناصر نصیری می‌داند.

در این سمینار مباحث اساسی که در خصوص درجه بندی به روزشده کمربندها، فنون، تکنیک های پایه، تخصصی و قوانین داوری ۲۰۲۱ در ورزش کیک بوکسینگ در استانداردهای بین المللی با هدف آگاهی بخشی، دانش افزایی و ارتقای مربیان و داوران انجام پذیرفت ، تعدادی از مربیان و داوران ایرانی با هماهنگی انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران (انجمن کیک بوکسینگ ج.ا.ا) معرفی تا با قوانین جدید و استانداردهای بین المللی فنی و اجرایی ورزش کیک بوکسینگ آشنا و خود را به روز نمایند.

این رویداد سالیانه مهم که برای دومین بار بصورت رسمی و با حمایت دکتر ناصر نصیری انجام شد، موجب همسان سازی مربیان و داوران (آقایان و بانوان ) انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران با سایر کشورهای آسیایی از اطلاعات بروز شده در عرصه ورزش کیک بوکسینگ شد.