به گزارش ترجمان صبح، اولین نشست مشترک مسئولان قضایی و آبی استان با حضور رئیس دادگستری، دادستان و جمعی از قضات شهرستان بناب، معاون حفاظت و بهره برداری، مدیرمشارکت های مردمی و مدیردفتر حفاظت از آبهای سطحی شرکت آب منطقه ای استان، مدیر منابع آب شهرستان بناب و مدیر بهره برداری و نگهداری سد علویان در محل این سد در شهرستان مراغه تشکیل شد.
در این جلسه که با هدف انسجام بخشی و هم افزایی و همگرایی و تقویت ارتباطات مسئولان آبی و قضایی در صیانت و حفاظت از منابع آبی برگزار شد، مهندس جلیل زاده، معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای آذربایجان شرقی، گزارشی از وضعیت منابع آبی استان ارائه نمود و به طرح مشکلات و چالش های تأمین آب در پی کاهش آورد رودخانه ها، کاهش بارش، افزایش دما و افزایش تقاضای آب پرداخت و مشکلات و موانع اجتماعی و حقوقی موضوع مورد توجه حاضران قرار گرفت.
قاسمی وند، رئیس دادگستری شهرستان بناب نیز با اشاره به اینکه مسائل حقوقی بخش آب در این شهرستان با اولویت ویژه ای پیگیری می شود و صدور احکام با توجه به شرایط و وضعیت منابع آب انجام می شود، افزود: مشارکت بیشتر بهره برداران در پایاب شبکه ها و نقش آفرینی جدی شان در مدیریت آب، می تواند موجب آگاهی و کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی شود.
حاضران در این جلسه از روند نگهداری و بهره برداری، توزیع و مدیریت منابع آب در شبکه صوفی چای و سد علویان بازدید نمودند و ضمن بررسی وضعیت موجود، مقرر شد با رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه ها، نسبت به توزیع آب به ترتیب با اولویت شرب، صنعت و کشاورزی، برنامه ریزی ها و اقدامات لازم برای توزیع آب انجام شود.