به گزارش ترجمان صبح، به نقل از ایرنا، کاظم تیمورزاده با بیان اینکه این میزان بار با صدور بیش از ۶۲۳ هزار و ۶۰۰ برگ بارنامه به نقاط مختلف کشور حمل شده است، افزود: در سال جاری ناوگان حمل و نقل بار استان ۴۲۵ هزار تن کالاهای اساسی و نهاده های دامی سهمیه آذربایجان شرقی شامل ۱۴۹ هزار تن گندم و ۲۷۶ هزار تن جو، ذرت دامی و کنجاله را از بنادر جنوبی به استان حمل کرده است.

وی اظهار داشت: در این مدت ناوگان حمل و نقل مسافر استان نیز با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، یک میلیون و ۳۸۶ هزار مسافر را با بیش از ۱۹۸ هزار و ۵۵۰ سفر جابجا کرده است.

معاون حمل و نقل مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی گفت: این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۲ درصد در تعداد مسافر و ۲۷ درصد در تعداد سفر افزایش نشان می دهد.

تیمورزاده، ادامه داد: در این بازه زمانی تعداد برخورد با تخلفات اضافه بار در محورهای آذربایجان شرقی ۲ هزار و ۲۵۱ مورد بوده و در این مدت تعداد برچسب معاینه فنی صادره ۳۶ هزار و ۹۰۰ مورد بوده است.

وی یادآوری کرد: در زمان کنونی تعدادکل ناوگان باری دارای کارت هوشمند استان ۳۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه، تعداد رانندگان باری دارای کارت هوشمند ۳۷ هزار و ۵۰ نفر و تعداد اتوبوس ناوگان حمل و نقل مسافری استان ۶۹۳ دستگاه است.