به گزارش ترجمان صبح، سیمین خیاط زاده چهارشنبه شب در گفت و گویی با اشاره به اینکه به علت نرسیدن محموله جدید واکسن کرونا، روند واکسیناسیون در استان کند شده است، افزود: در روزهای اخیر فقط دوز دوم واکسن به افراد هدف تزریق شده است و به محض دریافت واکسنهای جدید روند واکسیناسیون در دوز اول و دوم در استان سرعت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: ۴.۵ درصد جمعیت استان دوز دوم واکسن کرونا را دریافت کرده اند .

وی در خصوص آخرین وضعیت بیماران کرونایی استان هم گفت: تعداد افراد مبتلا بازهم روند افزایشی به خود گرفته است و روزانه ۱۵۰۰نتیجه آزمایش مثبت می شود و متاسفانه به صورت میانگین ۲۴ نفر فوت می کنند.