به گزارش ترجمان صبح، بر اساس این گزارش، اعضای شرکت تعاونی پروژه مذکور با وجود پرداخت هزینه های درخواستی و ۱۱ سال انتظار، صاحب مسکن نشده‌اند.

معترضین در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی از مسئولان استانی و کشوری درخواست کرده‌اند به دادشان رسیدگی شود.

در این تجمع، برخی از معترضین همراه با خانواده های خود حضور داشته و گروهی نیز مقابل این پروژه چادر زده اند.