به گزارش ترجمان صبح، بابک شریفی اظهار کرد: ۷۵ هزار تن آسفالت از ابتدای سال‌جاری تا به امروز توسط سازمان عمران تبریز تولید، پخت و توزیع شده است که ۳۳ هزار تن از آن توسط اکیپ‌های آسفالت سازمان و بر اساس اولویت‌های ابلاغی به سازمان توزیع شده است.

وی افزود: ۱۱ هزار تن توسط کارگاه‌های امانی مناطق ۱۰گانه برای لکه‌گیری و چاله‌زدایی توزیع شده و ۳۱ هزار تن نیز توسط پیمانکاران مناطق و بر اساس اولویت‌های خود مناطق صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان عمران تصریح کرد: هر سال اولویت‌بندی، سطح شریان‌ها، نوع و شدت خرابی معابر از طریق تیم تخصصی آسفالت شهرداری تبریز و کارشناسان معاونت عمرانی، و مناطق انجام و جهت اجرا به سازمان ابلاغ می‌شود.

وی اضافه کرد: در راستای توزیع آسفالتی یکدست و یک‌رنگ و ارتقای کیفیت آسفالت توزیع شده، سازمان عمران تبریز اقدام به شناسایی و خرید معدن مصالح اولیه در جاده صوفیان کرده است که با شروع برداشت از این معدن تا ۳۰ سال آینده مصالح اولیه کارخانه آسفالت این سازمان را خواهد شد.