به گزارش ترجمان صبح، یوسف پایدار با بیان اینکه برنامه‌های اجرایی حوزه‌ی نظارت و بازرسی براساس اولویت‌های کالایی اعلامی از سوی سازمان حمایت با جدیت دنبال می‌شود، اظهار کرد: ارزش پرونده‌های تشکیل شده، حدود ۳۰۹ درصد نسبت به پنج ماهه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است.

وی افزود: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، رصد و پایش میدانی و سیستمی فرایندها از تولید و تأمین تا توزیع در سطح عرضه به همت بازرسان سازمان صمت استان پیگیری می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان ادامه داد: در پنج ماهه اول امسال، بیشترین بازرسی انجام شده مربوط به شهرستان‌های تبریز، بناب، اسکو و میانه بوده است.