به گزارش ترجمان صبح، اکبر امجدی اظهار کرد: در مجموع ۲۲ قطعه زمین موجود در منطقه موردنظر، ۱۱ قطعه جهت احداث پارک تملک شده و بقیه نیز در حال انجام است.

وی افزود: این امر به‌منظور توسعه فضای سبز منطقه و همچنین ساماندهی و زیباسازی اطراف خانه ستارخان، سردارملی آذربایجان انجام می‌شود و بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

امجدی با اشاره به اهداف شهرداری منطقه ۴ طی سال‌های گذشته مبنی بر گسترش فضاهای عمومی این منطقه، گفت: علاوه بر پارک اطراف خانه ستارخان، احیای باغ در محله ستارخان نیز یکی دیگر از پروژه‌های در دست اقدام منطقه است که به شکل جدی دنبال می‌شود.

وی عنوان کرد: جهت تملک این باغ قدیمی که ۱۴ هزار مترمربع مساحت دارد، بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است.