به گزارش ترجمان صبح، عباس رنجبر از صبح امروز جمعه در دفتر کار خود جلسات مختلفی را با معاونان و شهرداران مناطق برگزار کرده و عملکرد آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد.

نخستین جلسه صبح امروز رنجبر به بررسی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی شهرداری تبریز اختصاص داشت و تاکنون شهرداران مناطق ۵، ۷، ۶ و ۴ به تشریح عملکرد سازمان متبوع خود پرداخته اند.

ارائه عملکرد در خصوص پروژه‌های عمرانی، میزان تحقق بودجه و درآمد، تشریح آخرین وضعیت پروژه‌ها و موارد و مشکلات و دلایل عدم تکمیل برخی پروژه‌ها از جمله موارد مطروح در جلسات امروز است.

جلسه عباس رنجبر با معاونان و شهرداران مناطق هم اکنون در دفتر شهردار تبریز ادامه دارد.