به گزارش ترجمان صبح، علاقه او به نقاشی ژانر تاریخی و روایت های مذهبی نگاهی به دوره های مختلف نقاشی ایرانی از دید یک هنرمند معاصر است.

گذشته همچون روحی در کالبد آثارش پیداست بخشی از حافظه تاریخ نقاشی در ایران و جهان را در آثار ایشان می توان دید و تجسم روح حماسی و روایتی نو از ارتباط بین گذشته حال و آینده می‌باشد.

جاودانگی از جمله مهم‌ترین خصوصیات نقاشی وی می باشد آثار او به طرز بسیار ماهرانه بیانگر تبارشناسی هنر نقاشی ایرانی است و ارتباط میان انسان و تفکراتش را بیان می‌کند.

او به آهستگی در قرن ها پیش می رود به گونه ایرانی خواستار ماندگاری روایت های حماسی است.

این نیروی عظیم را در درون‌مایه آثار حسینی به وضوح می توان دید . در عین حال که لطافت و بیان احساس در آثارش موج می زند حجم زیادی از استقامت و پایداری به چشم می‌خورد. در جهانی ناشناخته شناور است.

تاثیرات شگفت انگیز و بازی های تکنیکی آثارش را فوق‌العاده امیدوار کننده کرده است آثارش بازگوکننده تاریخ بشری است . گونه‌ای از جهانی پر از امید و می‌توان در تابلوهایش کشف و شهودی نو را جستجو کرد آثار این هنرمند به عنوان یک مدافع و پشتیبان و حافظ ارزش‌های نقاشی ایرانی آمیخته با تجربه های شخصی می باشد.

این هنرمند معاصر به خوبی توانسته روایتگری هنر ایرانی را با تمثیل های اسطوره ای درآمیزد و با بهره‌گیری از فضاسازی های ترکیبی سبکی را شکل دهد که کاملاً شخصی و در عین حال ایرانی و مدرن است.