به گزارش ترجمان صبح،به نقل از ایرنا، محمدرضا پورمحمدی روز شنبه در جلسه شورای مسکن استان، با اشاره به آغاز اجرای طرح جهش تولید مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، گفت: شروع یک اقدام جدی در حوزه تأمین مسکن، مایه خوشحالی است، اما باید توجه داشت که این حوزه، یک حوزه چندوجهی است که ساخت و تأمین مسکن تنها یکی از ابعاد آن است.

وی افزود: کاهش فاصله طبقاتی، تنظیم توزیع جمعیت، ایجاد تحرک در بخش مسکن و جبران عقب‌ماندگی‌ها در این حوزه نیز همزمان با بحث تأمین مسکن باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر ارزیابی سیاست‌های گذشته در حوزه مسکن، گفت: تکرار تجربه‌هایی مانند مسکن مهر نیاز به تأمل بیشتری دارد، چرا که در این طرح، ملاحظات لازم در نظر گرفته نشد و در برخی شهرها، متقاضی برای تحویل خانه‌های ساخته‌شده نداشتیم.

وی افزود: علاوه بر این، واحدهای مسکن مهر عمدتاً در خارج از شهرها ساخته شد که تأمین زیرساخت‌های آنها نیز مشکلی اساسی بود و این موضوع در طرح‌های جدید حوزه مسکن باید مد نظر باشد.

وی با اشاره به اینکه مسأله امروز، تولید مسکن نیست، افزود: مسأله اصلی در حال حاضر قدرت خرید مردم است و براین اساس سیاست توانمندسازی امروز در دنیا پیگیری می‌شود.

پورمحمدی اضافه کرد: این سیاست، به جای رویکرد عرضه مسکن، تقاضامحور است و توزیع و موثرسازی تقاضا را دنبال می‌کند که در این راستا، برآورد میزان تقاضا و توزیع جمعیت ساکن در قدم اول باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه برآورد تقاضا تا حدودی در طرح اقدام ملی مسکن انجام شده بود، افزود: با استفاده از تمهیدات انجام‌شده در طرح‌های قبلی می‌توانیم طرح جهش تولید مسکن را با سرعت بیشتری پیش ببریم که در این راستا کمیته‌ای فنی برای ارزیابی و برآورد میزان تقاضا در سطح استان تشکیل شود.