به گزارش ترجمان صبح، حسین اسمعیلی سنگری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران، افزود: در مرحله اول از عملیات مرمتی، بیش از ۲۰ نورگیر و هواکش تیمچه امیر بازار تبریز ساماندهی خواهد شد.

وی گفت: در این مرحله اقداماتی نظیر برداشت لایه‌های فرسوده و زیرسازی و عایق‌کاری سردرهای تیمچه امیر توسط متخصصان پایگاه جهانی بازار انجام‌شده است و این مراحل با هدف ساماندهی و مرمت تیمچه باشکوه امیر بازار تبریز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: مرمت مستمر سایر بخش‌های بازار نیز در دستور کار این پایگاه و اداره کل میراث فرهنگی استان قرار دارد و توسط متخصصان این حوزه در حال اجرا است.