به گزارش ترجمان صبح، سرهنگ رضا کریمی‌نژاد در خصوص آخرین وضعیت محدودیت‌های کرونایی جاده‌ها اظهار کرد: هیچ محدودیتی در خروج از شهرهای قرمز و نارنجی در کل کشور نیز وجود ندارد، اما با ورود به شهرهای نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه اعمال می‌شود.

وی همچنین در رابطه با نحوه ثبت جریمه‌ها ادامه داد: جریمه‌های اعمالی فقط توسط دوربین‌های واقع در جاده‌ها ثبت می‌شوند.