به گزارش ترجمان صبح، سردار عابدین خرم روز دوشنبه در جمع فعالان مرکز رشد و نوآوری شهید فخری زاده تبریز با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی حمایت از دانش بنیان ها مهم ترین گام در جهت توسعه اقتصادی کشور است، افزود: باید توجه داشت که جهادگران علم و فناوری حلقه تبدیل علم به ثروت را تکمیل می کنند.

وی اظهار کرد: یکی از مهم ترین موضوعات برای بهبود شاخص های رشد و توسعه اقتصادی کشور توسعه و پیشرفت در حوزه علم، فناوری و صنعت است که در این راستا سپاه و بسیج با برخورداری از امکانات و نیروی انسانی زبده و فرهیجته می تواند نقش مهمی ایفا کند.

خرم، مردمی کردن علم و فناوری را رمز موفقیت حوزه های اقتصادی کشور خواند و اضافه کرد: طی هشت سال دفاع مقدس وقتی مردم وارد دفاع شدند خودشان اقتصاد جنگ را نیز تامین کردند و در شرایط فعلی نیز اگر علم و فناوری در اختیار مردم باشد به راحتی می توانند چالش های علمی و اقتصادی را برطرف کنند،  هر چند نباید از ظر دور داشت که در مسائل علم و فناوری مشکلات زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای جبران عقب ماندگی ها باید از راه های میانبر استفاده کنیم، ادامه داد: یکی از این راهکارها پویایی و تحرک شاخص های اقتصادی، تامین امنیت غذایی و دانش محور کردن کالاهای خدماتی است و همه این موارد با استفاده از توانمندی شرکت های دانش بنیان ها امکان پذیر است.

خرم با اشاره به اینکه بدون تفکر جهادی پیشرفت و توسعه ممکن نیست و شهدای جهاد علمی الگوی ما هستند، یادآور شد: یکی از رویکردهای اصلی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توجه و حمایت از تولیدات دانش بنیان ها به عنوان یک کار فوق العاده است.