به گزارش ترجمان صبح، پنچ مرکز تجمیعی واکسیناسیون شهرداری تبریز در آدرس‌های ذیل به صورت مستمر در حال فعالیت بوده و به ارائه خدمات واکسیناسیون عمومی می‌پردازند.

نام و آدرس مراکز اجرای طرح عمومی واکسیناسیون کرونا شهرداری تبریز:

شهرک اندیشه، جنب شهرداری منطقه ۷

سالن ورزشی المهدی

شهرک یاغچیان، پارک‌موزه شمیم پایداری

سالن ورزشی شمیم پایداری

ستارخان، شهید قره‌باغی، فرهنگسرای بزرگ الغدیر

فرهنگسرای الغدیر

جلالیه تقاطع شهرک رازی بوستان قرآن

بوستان قرآن

شهرک ارم، جنب شهرداری منطقه ۱۰ فرهنگسرای ارم

 فرهنگسرای ارم