به گزارش ترجمان صبح، صابر بیگ لک در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه سطح زیر کشت باغات سنجد در استان بیش از ۴۹۴ هکتار است، گفت: از این میزان باغات سنجد ۴۵۷ هکتار بارور و ۳۶ هکتار نیز غیر بارور است.

وی افزود: باغات سنجد در سطح شهرستان استان اعم از آذرشهر، شبستر، میانه، تبریز، مرند پراکنده است و ۹۵ درصد باغات سنجد استان آذربایجان شرقی متعلق به شهرستان‌های آذرشهر، میانه، شبستر و مرند است.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: شهرستان آذرشهر با دارا بودن ۱۴۱ هکتار حائز رتبه اول و شهرستان میانه نیز با ۷۰ هکتار دارای رتبه دوم در استان است.

وی با بیان اینکه غالب ارقام باغات سنجد از نوع رقم بومی حاج حسین، قزل، دره وار و عنابی است، ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی استان، محصول تولیدی از مرغوبیت بالایی برخوردار بوده و دارای مزیت صادراتی است.

وی گفت: از سنجد هم به صورت غذایی (تنقل) و هم به صورت دارویی استفاده می‌کنند و از میوه و گل سنجد برای معالجه انواع بیماری‌ها استفاده می‌شود.

معاون باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه رتبه نخست تولید سنجد در کشور به استان آذربایجان شرقی تعلق دارد افزود: میزان تولید سالانه این محصول در استان آذربایجان شرقی بیش از ۱۳۷۱ تن است که عملکرد متوسط آن ۳ تن در هکتار بوده و در باغات شاخص تا ۵ تن نیز برداشت می‌شود.

وی افزود: محصول تولیدی عمدتاً به بازارهای داخلی و به کشورهای آسیای میانه و عربی نیز صادر می‌شود.