به گزارش ترجمان صبح، حسن عباس نژاد با اعلام این خبر، گفت: پروژه‌های فرهنگی- اجتماعی از جمله برنامه‌های مهم احیای دریاچه ارومیه در جهت جلب مشارکت عمومی همچنین آموزش و توانمندسازی جوامع محلی به شمار می‌روند.

وی افزود: محور این دوره های آموزشی در قالب آموزش دانش آموزان، آموزش تشکل‌های آب بران، برپایی نمایشگاه‌های طرح معیشت جایگزین با معرفی انواع زمینه های اشتغال زایی ، آموزش زنان روستایی و کمک به معیشت خانوار کشاورزی،تضمین معیشت جوامع محلی پیرامون دریاچه ارومیه از طریق اجرای طرح‌های اشتغال جایگزین توسط تسهیلگران و کارشناسان مرتبط در حال اجراست.

عباس نژاد گفت: طرح های «اشتغال جایگزین» و «اشتغال روستایی» از طریق اعطای تسهیلات بانکی راهکاری برای برون رفت از مشکلات پیش روی بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت جوامع محلی و روستایی آذربایجان شرقی در پیرامون دریاچه ارومیه است.

وی هدف اصلی اجرای این طرح را تشویق و ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان کم آب بر و تغییر الگوی کشت مناطق حاشیه دریاچه ارومیه برشمرد و گفت: محیط زیست در قالب این طرح در پی تحقق مصرف آب کمتر و سوددهی بیشتر است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به بحرانی شدن هرچه بیشتر وضعیت خشکسالی دریاچه ارومیه و آسیب پذیری روزافزون سکونتگاههای روستایی در برابر این بلای طبیعی،افزود : ظرفیت‌سازی در خصوص معیشت‌های جایگزین و توسعه مشاغل خانگی مهم ترین بخش پروژه، برای احیای دریاچه ارومیه بوده و جلب مشارکت عمومی از شاخصه‌های مهم پروژه های معیشت جایگزین است.

آموزش معیشت جایگزین در شهرستانهای حوزه دریاچه ارومیه توسط کارشناسان ادارات حفاظت محیط زیست شهرستانهای حوزه دریاچه ارومیه و با همکاری تشکل های زیست محیطی و دستگاه‌های ذیربط به صورت گسترده در حال اجرا است.