به گزارش ترجمان صبح، یوسف غفارزاده گفت و گویی با بیان اینکه با توجه به کاهش بارندگی و کسری مخازن سدها در سال جدید، انجام فعالیت در راستای حراست و صیانت از منابع آبی سطحی و زیرزمینی اهمیت ویژه ای یافته است، اعلام کرد: در ۶ ماهه نخست سال، با همکاری گروه های گشت و کنترل در شهرستان ها، ۷۳ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و تعداد ۳۷۴ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه شده که بیشترین تعداد چاه انسداد شده به شهرستان های شبستر، اهر و ملکان تعلق دارد.

وی همچنین اظهار داشت: برای مقابله با فرونشست های استان در نتیجه حضور مستمر گروه های گشت و بازرسی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ از حفر ۱۸۰ چاه غیرمجاز جدید جلوگیری و تعداد ۹۵ دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و به پارکینگ تحت نظارت امورهای منابع آب شهرستان های مربوطه منتقل شده اند.

مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی در راستای مدیریت و کنترل میزان برداشت از چاه های مجاز، از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۲۷۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه بهره برداری نصب و از اضافه برداشت تعداد ۱۷۷ حلقه چاه مجاز از طریق پلمب و یا قطع برق جلوگیری شده است که در نتیجه این اقدامات مانع از برداشت غیرمجاز حدود ۶ میلیون متر مکعب از منابع آب زیرزمینی شده ایم.

وی گفت: در پی اقدامات گروه های گشت و بازرسی در استان، علاوه بر صیانت از منابع آب زیرزمینی، در حوزه منابع آب سطحی نیز قلع و قمع ۳۸ مورد استخر زهکش حاشیه رودخانه ها، شناسایی و توقیف ۳۵ دستگاه موتور پمپ ثابت و سیار جاشیه رودخانه ها، موجب بازگشت حجم آبی در حدود سه میلیون متر مکعب به رودخانه ها شده است.

 غفارزاده همچنین اعلام کرد: در نیمه اول سال جاری ۸۰ هکتار از اراضی حریم و بستر رودخانه های استان با اخذ دستور قضایی و همکاری گروه های گشت و بازرسی رفع تصرف شده است.