به گزارش ترجمان صبح، عباس رنجبر در این دیدار به نقش موثر آتش‌نشانان در تأمین ایمنی شهر اشاره کرد و گفت: آتش‌نشانی مجموعه‌ای است که در تأمین ایمنی شهروندان نقشی اساسی دارد.

وی افزود: شایسته‌سالاری گام موثری برای ارتقای ایمنی است که با تکیه بر نیروهای متخصص آتش‌نشان میسر است.

در ادامه  این جلسه، علیرضا زبردست مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی تبریز گزارشی از سازمان ارائه و این سازمان را پیشرو در خدمات ایمنی به شهروندان عنوان کرد.