به گزارش ترجمان صبح، در این جلسه که با حضور «حسین فتحی»، مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و نماینده مردم در شهرستان ورزقان و نمایندگان کارگران شرکت‌ها با «سعید محمدی»، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار شد، بر اجرای دقیق عدالت مزدی و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در تمامی شرکتهای پیمانکاری تاکید شد.

گفتنی است؛ در این نشست در خصوص برخورداری کارگران از مزایای قانونی اتفاق نظر و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همزمان با این نشست، گروه کارشناسی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متشکل از معاونت روابط کار و ریاست و کارشناسان حوزه روابط کار با حضور در مجموع مس سونگون جلسات کارشناسی برگزار کردند.