به گزارش ترجمان صبح،  سیمین خیاط زاده ا اشاره به روند آهسته کاهش موارد بستری و ابتلای کرونا در استان، گفت: در شهرهای زیادی از استان، ۶۵ درصد از افراد ۱۲ تا ۱۸ ساله و حتی در برخی تا ۷۵ درصد از این گروه سنی تاکنون دز اول واکسن خود را دریافت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از تمامی خانواده‌ها به خصوص ساکنان شهر تبریز انتظار داریم تا در اسرع وقت فرزندان خود را برای دریافت واکسن تشویق کنند تا شاهد تکمیل واکسیناسیون باشیم.

وی ادامه داد: با عدم تکمیل واکسیناسیون، در بازگشایی مدارس با خلل مواجه خواهیم شد.