به گزارش ترجمان صبح، به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، این مجموعه ضوابط در هشتمین جلسه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در مرداد سال‌جاری و با رأی اکثر اعضا به تصویب رسیده است.

محمد عزتی در این باره اظهار کرد: تدوین این الزامات و ضوابط با مشارکت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری‌‏ها و دهیاری‌‏های کشور و سایر متخصصان و فعالان مدنی داوطلب و با همکاری فعال معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در پاسخ به مطالبات جمعی از فعالان حقوق کودک مبنی بر فقدان سیاست‌‏ها و مجموعه ضوابط یکپارچه و کمبود سطوح عملکردی متضمن تأمین نیازهای کودکان در بناها و فضاهای شهری، تدوین و به تصویب رسیده‌ است.

وی افزود: تا کنون در غیاب سند قانونی این‌چنین، متأسفانه شاهد فقدان ادبیات مشترک و تعریف مدون از مفهوم شهر دوستدار کودک در منظر بدنه اجرایی شهرها و تصمیم‌سازان، اقدامات موازی، سوء تعبیرها و اجرای پروژه‌های متناقض با حقوق کودک بوده‌ایم که گاه به نام و شعار پروژه‌های دوستدار کودک افتتاح می‌شوند. امروز امیدواریم با تصویب و ابلاغ الزامات و ضوابط عام شهر دوستدار کودک و نیز تبیین ساز و کار و نحوه اقدام ارگان‌های دخیل، شاهد تحقق صحیح و واقعی این مهم بوده و شهر را به‌عنوان بستری مطلوب نه فقط برای حضور و رشد و تعالی کودکان که برای کمال جامعه انسانی آماده کنیم.

با توجه به ابلاغ این مصوبه، مفاد آن برای همه دستگاه‌های عمومی و دولتی که از مقررات شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور تبعیت می کنند، لازم الاجرا است.