الهام رسولیان در گفتگو با ترجمان صبح، با اشاره به خبر کشف لاشه های حیوانات مبتلا به طاعون در منطقه شکار ممنوع طالقان افزود: بین طاعون انسانی و طاعون حیوانات تفاوت اساسی وجود دارد و نباید با اخبار ناقص افکار عمومی را ملتهب کرد.

وی ادامه داد: باکتری “یرسینیا پستیس” عامل طاعون انسانی به شمار می آید که سال‌ها قبل به لطف انیستیتو پاستور در ایران ریشه کن شده است.

این کارشناس ارشد نانوتکنولوژی پزشکی تصریح کرد: عامل طاعون نشخوارکنندگان کوچک مانند بز و گوسفند ، ویروس موربیلی از خانواده پارامیکسوویریده است که از بیماری های مشترک انسان و دام محسوب نمی شود.

رسولیان با بیان اینکه افکار عمومی به اندازه کافی نگران جهش های ناشی از ویروس کرونا است تاکید کرد: طاعون انسانی و حیوانات هیچ ارتباطی به هم ندارند و نباید با اخبار ناقص و بدون توضیحات علمی، به نگرانی های مردم افزود.