به گزارش ترجمان صبح، اکبر فتحی روز دوشنبه در جلسه شورای تحقیقات و آموزش کشاورزی، افزود: آبخوان داری به عنوان یکی از روش های مدیریت پایدار آب پس از بررسی و تحقیق و تایید در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی باید در پروژه های واقعی با برنامه ریزی مناسب مورد استفاده قرار گرفته و با ترویج در بخش کشاورزی به توسعه این بخش و افزایش تولید منجر شود.

 وی به ایجاد ارتباط نزدیک و هماهنگ بین زیربخش های کشاورزی تاکید و اظهار کرد: ارتباط مناسب و تعریف شده بین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با منابع طبیعی و آبخیزداری استان می تواند به اجرای پروژه های آبخوان داری در کنار آبخیزداری کمک کند  و به این ترتیب می توان از هدر رفت آب‌ های موجود جلوگیری و به بازگرداندن آنها به چرخه تولید کشاورزی کرد که در این صورت باعث تقویت و بهبود وضعیت آبخوان ‌ها شده و از فرونشست آنها جلوگیری می کند.

 رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید از ظرفیت های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با کمک بخش خصوصی به نحو احسن استفاده شود، گفت: تمام حوزه های بخش کشاورزی در مطالعات و دریافت مشاوره برای اجرای طرح ها به صورت علمی و فنی از این فرصت و ظرفیت استفاده کنند.

 فتحی با اشاره به کمبود منابع آبی و استفاده از بذر اصلاح شده و مناسب برای زمین های کم آب بر گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان با تولید بذر مناسب و معرفی ارقام جدید به کشاورزان و آموزش آنها برای اجرای پروژه های کم آب بر، باید به افزایش تولید کمک کند.