به گزارش ترجمان صبح، مسعود رئوف دوشنبه شب با بیان اینکه استان از این حیث دارای رتبه چهارم کشوری است، افزود: ۱۹۳ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت حدود ۹ میلیون قطعه در استان فعالیت می کنند.

وی اضافه کرد: نزدیک به نیمی از تخم مرغ تولیدی آذربایجان شرقی مازاد بر نیاز مصرف خانوار استان بوده و به سایر استان های کشور صادر می شود.

رئوف با بیان اینکه اکنون افزون بر ۶۰۰ نفر در آذربایجان شرقی در صنعت مرغ و تخم مرغ به صورت مستقیم اشتغال دارند، ادامه داد: حدود پنج هزار نفر نیز اشتغال غیرمستقیم در این حوزه دارند.

وی مصرف سرانه تخم مرغ در کشور را ۱۵ کیلوگرم و این رقم را در آذربایجان شرقی معادل ۱۲ کیلوگرم عنوان کرد و گفت: در مقایسه با میزان تولید استان که ۲۵.۵ کیلوگرم برای هر فرد است از  شرایط خوبی برخوردار هستیم.